Πληρωμές

Για κρατήσεις που αφορούν την παραμονή σας στο SEABIRD HOTEL μέσα από τον δικτυακό τόπο www.seabirdhotel.gr απαιτείται η προεξόφληση του συνολικό ποσού, μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας σας, VISA, Master Card, American Express, Maestro.

Δεχόμαστε πιστωτική κάρτα , που ισχύει μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Για online κρατήσεις, τα στοιχεία της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας θα μεταβιβαστούν απευθείας στο ξενοδοχείο για να εγγυηθεί την κράτησή σας σύμφωνα με την Ειδοποίηση απορρήτου. Τα δωμάτια που έχουν κλείσει με μη έγκυρη πιστωτική κάρτα υπόκεινται σε άμεση ακύρωση.

Για κάθε χρέωση που γίνεται στην πιστωτική κάρτα, θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται μέσω e-mail στον αγοραστή η ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής. Για κάθε κράτηση, θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται μέσω e-mail το ηλεκτρονικό δελτίο κράτησης (Voucher), το οποίο ο αγοραστής θα προσκομίζει στο ξενοδοχείο για την παροχή των υπηρεσιών.